Uforpligtende overslagspris

Med garanteret makspris

Dok. tidsforbrug

Time for time

100% ærlig dialog

Gennem hele projektet

Stiftet i 1986

Sikker og solid virksomhed

Total eller underentreprenør

I tidens løb har vi udført næsten alle slags entreprenørarbejde for næsten alle slags kunder; kommuner, private og virksomheder.


PJ Entreprenør & Kloakmester påtager sig opgaver både som hovedleverandør og som underleverandør på større og mindre anlægsopgaver.

Vores kunder har f.eks. fået lavet:

  • Nyt domicil
  • Regnvandsanlæg
  • Kystsikring
  • Have
  • Oprensning af sø
  • Parkeringsplads
  • Cykelsti

Herunder kan du se eksempler på det entreprenørarbejde, vi har udført gennem årene:

Rør, kloakarbejde og belægning til Nyt Duko Domicil

Opgaven bestod i at etablere alt jordarbejde, opgravning, transport, tilfylning af knust beton (ca 5000 tons) til vej og materialeplads. Efterfølgende belægning, opbygning af gruspude (4000 tons) til bygning og etablering af regn og spildevandsafløb.
Vi flyttede omkring 10000 tons jord. Deadline blev overholdt og vi var faktisk færdige før tid

Reperation og genetablering ifm. Utæt havnekaj i kerteminde

Havnekaj / boltværk var utæt flere steder, hvilket trak sand med ud og belægningen sank. Sat ekstra jernplader til at holde vand ude. Eksisterende jernplader er trukket sammen, da de har gabt. Sat fibertex dug. Reetablering af fliser. Opsætning af støbekasse ved hus og ekstra sikring.

Vandledning, Kerteminde-Munkebo

Etablering af 4 km ny vandledning fra Kerteminde tværs over marker og veje til Munkebo bakke. Opgaven indebar: opgravning, ilægning af vandledning, tilfyldning, reetablering. Herunder re-etablering af op mod 50 eksisterende dræn. Opgaven forløb uden en eneste klage fra landmænd mm.

Korngrav, Ørnfeldt Gods

Ørnfeldt Gods havde brug for en større korngrav, da eksisterende var inde i lade. Den nye korngrav skulle være lettere at bakke til.

Opgaven bestod af at lave udgravning, støbe bundplade, etablering af dræn/sandfangsbrønd/ pumpebrønd samt efterfølgende tilfyldning af norsk stabilgrus af flere lag, stampet.

Midtvejs på korngrav er der etableret yderligere dræn. Sidst er der støbt betonplade rundt om korngrav, så traktor og vogn lettere kan bakke til og evt. kornspild kan fejes op.

Ny stenopsætning ved dam - Ørnfeldt Gods

Gamle stensætning var ved at falde sammen. Arbejdet bestod i at tømme dam for vand, samt oprensning. Etablering og start af ny stensætning. Efterfølgende tilfyldning bag stensætning og stampet op så var lukket bag stensætning

Kystsikring i Hasmark ved Otterup

Vores opgave som underentreprenør bestod i at lave forhøjning af eksisterende kystdige pga. højvande. Opbygning og komprimering af råjord over et 800-900 meter langt stykke.

Ny regnvandsledning i vanskelig dybde - Kerteminde Kommune

Trafik og anlæg i Kerteminde Kommune havde et ødelagt regnvandsrør. Opgaven bestod i udskiftning af eksisterende ødelagte betonrør i 1 til 3 meters dybde. Sætning af ny vejbrønd for at tage overfladevand.

>